Skip to main content

Samooskrba z električno energijo

Samooskrba z električno energijo

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki se je začela uporabljati 15. januarja 2016, nazadnje pa je bila posodobljena aprila 2019, gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem omogoča samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (kot so sonce, veter in voda) za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo na podlagi neto merjenja.

Največja priključna moč naprave je omejena na 80 % vsote priključnih moči odjema merilnih mest.

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije predpisuje določene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena zaščita ljudi, živali in premoženja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave, in pred nevarnostni, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na napravo.

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS)

Naložbo vavčer za digitalni marketing (izdelavo spletnih strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Evropski sklad na regionalni razvoj
Slovenski podjetniški sklad
RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo